CPU Máy Tính Chất Lượng Tốt Uy Tín E5-2673v3 – CPU00004

Tên gọi: Intel Xeon E5-2673v3
Socket: LGA 2011-3
Số nhân: 12
Số luồng: 24
Tốc độ cơ bản: 2.4 Ghz
Tốc độ tối đa: 3.2 Ghz
Cache: 30MB

Mua sản phẩm này

Liên hệ Voi Biển